Fermi Paradoksu: Uzaylılar Varsa Herkes Nerede?

Fermi Paradoksu’nu ortaya atan Fizikçi Enrico Fermi bir gün şu soruyu sordu: ‘’Where is everybody?’’  Yani Türkçe anlamıyla: ‘’Herkes nerede?’’