0

Fenbilgisi konularını içeren 10 tane bilmeceye ihtiyacım var yazabilir misiniz? Ben 10 tane buldum. Sizler de 10 tane bilmece yazabilir misiniz?

Örnek:

Küçük bir ışık noktasıdır, ama çok büyük bir güçtedir.

Cevap: Atom

Dünyayı ısıtan ve aydınlatan bir yıldızdır.

Cevap: Güneş

Güneş’in etrafında dönen ve Dünya’ya hayat veren dokuz gezegendir.

Cevap: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

Dünyanın uydusu ve gece gökyüzünde gördüğümüz parlak ışıktır.

Cevap: Ay

Dünyanın etrafındaki hava tabakasıdır ve bizi zararlı ışınlardan korur.

Cevap: Atmosfer

Dünyanın merkezinde bulunan ve manyetik alanı oluşturan sıcak ve katı bir maddedir.

Cevap: Çekirdek

Dünyanın yüzeyini kaplayan ve canlılara yaşam alanı sağlayan topraktır.

Cevap: Toprak

Dünyanın sularını kaplayan ve canlılara yaşam alanı sağlayan okyanuslardır.

Cevap: Okyanuslar

Dünyanın dağlarını, ovalarını, nehirleri ve gölleri oluşturan kayalardır.

Cevap: Kayalar

Dünyanın atmosferinde bulunan ve hava kirliliğine neden olan gazlardır.

Cevap: Sera gazları

 

Kaptan Cevaplanan soru 2 gün önce